ПрАТ "Укрводпроект" »
Корпоративне управління
 

                                2021

    Баланс за 2020 рік
    Звіт аудитора.pdf

    Звіт Наглядової Ради за 2020 р
    Звіт Наглядової Ради за 2020 р ЕПЦ

    Звіт Правління за 2020 рік
    Звіт Правління за 2020 рік ЕПЦ

    Звіт ревізійної за 2020 рік
    Звіт ревізійної за 2020 рік ЕПЦ

    ПРОТОКОЛ №31 від 15 квітня.2021 р
    ПРОТОКОЛ №31 від 15 квітня.2021 р ЕПЦ

    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 9.04.2021р
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 9.04.2021р ЕПЦ

    Протокол Загальних зборів № 30 від 8 квітня 2021р
    Протокол Загальних зборів № 30 від 8 квітня 2021р ЕПЦ

    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.04.2021
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.04.2021 ЕПЦ

    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2021
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2021 ЕПЦ

    Повідомлення про проведенння позачергових Зборів 15.04.2021
    Повідомлення про проведенння позачергових Зборів 15.04.2021 ЕПЦ

    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.02.2021
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.02.2021 ЕПЦ

    Повiдомлення про черговi загальні Збори акцiонерiв
    Повiдомлення про черговi загальні Збори акцiонерiв ЕПЦ

    ПРОТОКОЛ 29 проведення позачергових Зборів 24 грудня 2020р
    ПРОТОКОЛ 29 проведення позачергових Зборів 24 грудня 2020р ЕПЦ

    Рішення Позачергових загальних Зборів 24 грудня 2020
    Рішення Позачергових загальних Зборів 24 грудня 2020 ЕПЦ

    План перетворення ПрАТ Укрводпроект
    План перетворення ПрАТ Укрводпроект ЕПЦ

 
 
 

                                2020

    Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
    Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду ЕПЦ

    Зміна складу посадових осіб емітента
    Зміна складу посадових осіб емітента ЕПЦ

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 24 грудня 2020 р. (дата розміщення 22 грудня 2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 24 грудня 2020 р. (дата розміщення 22 грудня 2020) ЕПЦ

    Повідомлення про проведенння зборів 24.12.2020
    Повідомлення про проведенння зборів 24.12.2020 ЕПЦ
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.12.2020
    Інформація про кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.12.2020 ЕПЦ

    Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 р.
    Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 р. ЕПЦ

    Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрводпроект» (дата розміщення 14.04.2020)
    Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрводпроект» (дата розміщення 14.04.2020) ЕПЦ

    Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 8.04.2020)
    Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 8.04.2020) ЕПЦ

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 р. (дата розміщення 3.04.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 р. (дата розміщення 3.04.2020) ЕПЦ

    Повідомлення про виникнення особливої інформації (дата розміщення 03.04.2020))
    Повідомлення про виникнення особливої інформації (дата розміщення 03.04.2020) ЕПЦ

    Повідомлення про позачергові загальні Збори акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 р. (дата розміщення 18.03.2020)
    Повідомлення про позачергові загальні Збори акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 р. (дата розміщення 18.03.2020) ЕПЦ
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 року (дата розміщення 18.03.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2020 року (дата розміщення 18.03.2020) ЕПЦ

    Протокол Загальних зборів №27 від 10.03. 2020 року
    Звіт Наглядової Ради за 2019
    Звіт Правління за 2019 рік
    Звіт ревізійної комісії за 2019 рік
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться 10 березня 2020 року (дата розміщення 06 березня 2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться 10 березня 2020 року (дата розміщення 06 березня 2020) ЕЦП
    Статут Укрводпроект ПрАТ_2020 р (дата розміщення 06.02.2020)
    Протокол №26 позачергових Зборів 2020 (дата розміщення 06.02.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 10 березня 2020 року річних загальних Зборів акціонерів (дата розміщення 06.02.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 10 березня 2020 року річних загальних Зборів акціонерів (дата розміщення 06.02.2020) ЕЦП
    Повiдомлення про черговi загальні Збори акцiонерiв, які відбудуться 10 березня 2020 року
    Повiдомлення про черговi загальні Збори акцiонерiв, які відбудуться 10 березня 2020 року ЕЦП
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 4 лютого 2020 року (дата розміщення 02.02.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбудуться 4 лютого 2020 року (дата розміщення 02.02.2020) ЕЦП
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 4 лютого 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 15.01.2020)
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “Укрводпроект” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 4 лютого 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 15.01.2020) ЕЦП
    Повідомлення про позачергові загальні Збори акціонерів, які відбудуться 04 лютого 2020 року ( дата розміщення 15.01.2020)
    Повідомлення про позачергові загальні Збори акціонерів, які відбудуться 04 лютого 2020 року ( дата розміщення 15.01.2020) ЕЦП

 
 
 

                                2019

    Інформація про голосуючі акції на чергових загальних Зборах за 2018 рік
    Рішення вищого органу про зменшення статутного капіталу
    Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
    Повідомлення про чергові загальні Збори акціонерів за 2018 рік
    Баланс за 2018 р
    Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статного капіталу
    Звіт Наглядової Ради за 2018
    Звіт Правління за 2018 рік
    Звіт про власний капітал за 2018 р
    Звіт про рух грошових коштів за 2018 р
    Звіт про фінансові результати за 2018 р
    Звіт ревізійної комісії за 2018 рік
    Протокол Зборів №25 від 19 квітня 19 року
    Статут Акцiонеров ПрАТ 2019
    Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 
 
 

                                2018

    Виписка ПрАТ Укрводпреокт
    Повідомлення про зміну типу Товариства 2018 рік
    Повідомлення про чергові загальні Збори акціонерів за 2017 рік
    Протокол Зборів за 2017 рік №24
    Особлива інформація посадові особи
    Аудиторський висновок Укрводпроект 2017
    Баланс за 2017 рік
    Звіт про власний капітал 2017
    Звіт про рух грошових коштів 2017р
    Звіт фінрезультати 2017
    Річний звіт за 2017 рік
    Звіт ревізійної за 2017 рік
    Примітки Укрводпроект 2017
    Інформація про голосуючі акції на чергових загальних Зборах за 2017 рік
    Положення збори ПрАТ 2018
    Положення Наглядова Рада ПрАТ_2018
    Положення Правління ПрАТ 2018
    Положення Ревізійна комісія ПрАТ 2018
    Статут Акцiонеров ПрАТ 2018

 
 
 

                                2017

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2016 рік
    Протокол Зборів за 2016 рік №23
    Особлива інформація
    Аудиторський висновок за 2016 рік
    Баланс за 2016 рік
    Звіт про власний капітал 2016 рік
    Звіт про рух грошових коштів 2016 рік
    Звіт про фінансові результати 2016 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
    Річний звіт за 2016 рік
    Положення про Наглядову раду

 
 
 

                                2016

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2015 рік
    Протокол Зборів за 2015 рік №22

 

 

                                2015

    Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів за 2014 рік
    ПРОТОКОЛ № 21
    Особлива інформація     Аудиторський висновок за 2015 рік
    Баланс за 2015 рік
    Звіт про власний капітал 2015 рік
    Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
    Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік 2 стор.
    Звіт про фінансові результати 2015 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік
    Річний звіт за 2015 рік

 

 

                                2014

    Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    Баланс за 2014 рік - 2
    Баланс за 2014 рік - 1
    Звіт про власний капітал за 2014 рік - 2
    Звіт про власний капітал за 2014 рік - 1
    Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік - 2
    Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік - 1
    Річний звіт Емітента за 2014 рік
    Фінансові результати за 2014 рік - 2
    Фінансові результати за 2014 рік - 1
    Аудиторский висновок за 2014
    Звiт Ревiзiйноi комiсii за 2014 рік

 

 

                                2013

     Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    ПАудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2013
    Баланс за 2013 рік (1 стор.)
    Баланс за 2013 рік (2 стор.)
    Баланс за 2013 рік (3 стор.)
    Звіт про рух грошових коштів (1 стор.)
    Звіт про рух грошових коштів (2 стор.)
    Звіт про рух коштів (1 стор.)
    Звіт про рух коштів (2 стор.)
    Звіт про власний капітал 2013 рік (1 стор.)
    Звіт про власний капітал 2013 рік (2 стор.)
    Звіт про фінрезультати 2013 рік (1 стор.)
    Звіт про фінрезультати 2013 рік (2 стор.)
    Звіт Ревізійної комісіїї за 2013 рік
    Річний звіт Емітента за 2013 рік     Протокол Зборів №20 pf 2013 рік

 

 

                                2012

    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
    Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів
    Річний звіт емітента за 2012 рік
    Протокол чергових загальних Зборів акціонерів за 2012 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік
    Аудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2012

 

              
  About  

        2011

    Рішення про відкриття товариства
    Свідоцтво про випуск акцій
    Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи-1
    Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи-2
    Звіт Ревізійної комісії
    Протокол № 17
    Статут
    Положення про Правління
    Положення про Наглядову Раду
    Положення про Ревізійну комісію
    Положення про Збори
    Особлива інформація
    Річний звіт емітента за 2011 рік
    Протокол чергових загальних Зборів акціонерів за 2011 рік
    Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік
    Зміни до Статуту ПАТ «Укрводпроект»
    Аудиторський висновок ПАТ Укрводпроект 2011

 

              
  About  

        2010

    Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік.

    ПРОТОКОЛ № 16 чергових Загальних зборів акціонерів
    ПАТ "Укрводпроект". (м. Київ 26 квітня 2011 р.)

 

ПAТ "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя  Липківського, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua