Діяльність »
Вишукувальні роботи
 

 

Топографо-геодезичні картографічні роботи

     Спеціалісти ПАТ"Укрводпроект" виконують ліцензійні роботи:
- побудова і розвиток зйомних мереж;
- створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві об'єктів та інженерно-технічних споруд;
- топографічні зйомки 1:500 - 1:5000 та їх поновлення;
- кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів.

 

 

Інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування для будівництва та споруд груп A, B, C, D, E, F, G

     ПАТ"Укрводпроект" виконує комплексні інженерно-геологічні вишукування:
        -вибір майданчика будівництва;
        -бурові роботи;
        -гірничі роботи;
        -польові дослідно-фільтраційні роботи;
        -стаціонарні гідрогеологічні спостереження.

    Інженерно-геологічні вишукування виконують з метою вивчення та оцінки інженерно-геологічних умов території будівництва для:
    визначення характеристик інженерно-геологічних умов території та отримання вихідних даних для проектів будівництва;
    прогнозування змін інженерно-геологічних умов під дією природних і техногенних факторів, визначення допустимих впливів на елементи геологічного середовища та способів досягнення потрібного стану цього середовища;
    оцінки ризику життєдіяльності людини на конкретних територіях;
    розробки проектів захисту території та окремих об'єктів від несприятливих і небезпечних процесів.

    Попередня оцінка вивченості території виконується на основі пошуку та вивчення фондових і архівних матеріалів: структурно-тектонічні особливості території, геологічна будова, властивості ґрунтів, гідрогеологічні умови, інженерно-геологічні процеси та досвід будівництва на даній території.

    Бурові та гірничопрохідницькі роботи виконуються для отримання інформації про склад ґрунтів і умови їх залягання, глибину залягання ґрунтових вод та інших водоносних горизонтів, наявність напору; відбору зразків ґрунтів і проб води для лабораторних випробувань; виконання польових досліджень властивостей ґрунтів; обладнання системи спостережень за компонентами геологічного середовища; встановлення меж прояву інженерно-геологічних процесів.

    Спеціалістами ПАТ"Укрводпроект" проводяться роботи по бурінню розвідувальних та свердловин для води діаметром до 345 мм глибиною до 100м.

    Дослідно-фільтраційні роботи (відкачки, наливи, нагнітання) включають до складу робіт з метою одержання гідрогеологічних параметрів для розрахунків дренажів, водопонижуючих систем, протифільтраційних завіс, водопритоку в котловани, колектори і тунелі, витоків із водосховищ, накопичувачів, а також для розроблення прогнозів.

    Гідрогеологічні вишукування містять:
        -перелік і глибини залягання водоносних горизонтів в зоні будівництва;
        -водно балансові характеристики і особливості режиму підземних вод;
        -гідродинамічні характеристики підземних вод;
        -фільтраційні властивості ґрунтів до глибини вивчення;
        -наявність і характеристику негативних і небезпечних процесів;
        -виділення і опис інженерно-гідрогеологічних районів та ділянок;
        -пошуковий і нормативний прогнози розвитку підземної гідросфери;
        -висновки та рекомендації.

    Стаціонарні спостереження проводять з метою отримання інформації про розвиток інженерно-геологічних та гідрогеологічних процесів, їх циклічність, вплив на стан і експлуатаційну придатність будівель і споруд.
    Результати вишукувань видаються у вигляді звіту в друкованій формі чи в електронному вигляді.

 

 

Геотехнічні і геохімічні дослідження

     До геотехнічних вишукувань відносять роботи, які пов'язані з вивченням складу, стану та властивостей ґрунтів як основ, середовища для влаштування підземних споруд, а також для оцінки стійкості природних або штучних масивів, схилів і укосів.

Геотехнічні вишукування включають:
    -визначення складу, стану і властивостей ґрунтів;
    -прогноз змін стану і властивостей ґрунтів під впливом різних факторів (зволоження, обводнення та осушення, статистичні і динамічні навантаження);
    -прогнозну оцінку стійкості схилів і укосів;
    -моделювання та розроблення рекомендацій по підвищенню стійкості природних і створення штучних масивів ґрунтів;
    -розроблення рекомендацій із влаштування основ, фундаментів і захисних споруд;
    -розроблення рекомендацій з використання природних і штучних ґрунтових матеріалів у будівництві.

Для визначення класифікаційних, фізичних, стійкісних, деформаційних та інших показників властивостей ґрунтів проводять лабораторні дослідження.

Для оцінки агресивної дії води на бетонні та металеві конструкції, а також для оцінки хімічного забруднення підземних вод виконуються гідрохімічні лабораторні дослідження властивостей підземних вод:
    -фізичні властивості води;
    -іонний склад.

 

 

Еколого-геологічні вишукування

     Еколого-геологічні вишукування у складі комплексних інженерних вишукувань для будівництва виконуються з метою:
-оцінки сучасного стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод;
- розроблення матеріалів оцінки впливу об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації для нового будівництва;
-прогнозу розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва;
-розроблення рекомендацій з регулювання впливів інженерної підготовки території та особливостей конструкції будинків і споруд на навколишнє середовище, а також рекомендацій зі створення сприятливих екологічних умов;
-розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Спеціалістами ПАТ"Укрводпроект" виконуються роботи:
- Вишукування верхньої частини геологічної будови.
- Оцінки стану забруднення ґрунтів та ґрунтових вод.
- Прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва.
- Математичне моделювання із застосуванням ЕОМ.
- Організація і ведення гідромоніторингу.

 

 

Камеральна обробка результатів вишукувань

     Камеральна обробка результатів вишукувань є заключною частиною інженерно-геологічних вишукувань. На основі обробки польових вимірювань з оцінюванням точності отриманих результатів складається науково-технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування для будівництва, якій містить глави:

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт.
Цілі та задачі інженерно-геодезичних вишукувань.
Місце розташування району (майданчики, траси), адміністративна підпорядкованість.
Данні про землекористування та землевласників.
Коротка характеристика варіантів майданчиків (трас) та їх порівняльна характеристика за інженерно-геодезичними умовами.
Система координат і висот.
Види й обсяги виконання робіт, строки їх проведення.
Відомості про виконавця.

2. Коротка фізико-географічна характеристика району (ділянки) інженерних вишукувань
Характеристики рельєфу (в тому числі кути нахилу поверхні).
Геоморфологія та гідрографія.
Відомості про наявність небезпечних природних і техногенних процесів.

3. Топографо-геодезична вивченість району (ділянки) інженерних вишукувань
Забезпеченість території топографічними картами, інженерно-топографічними планами, фото планами, спеціальними планами відповідного масштабу.
Технічні характеристики геодезичних, картографічних і топографічних матеріалів. Оцінка можливості використання цих матеріалів і даних стаціонарних геодезичних спостережень (повнота і точність).
Дані про кадастри.
Відомості про геодезичну мережу, включаючи пункти стаціонарних геодезичних спостережень із вказівкою їх технічних характеристик і можливості використання на основі результатів їх оцінки.

4. Відомості про методику та технологію виконання робіт
Створення опорних і планово-висотних знімальних геодезичних мереж для виконання топографічної зйомки, включаючи зйомку підземних та надземних споруд і створення інженерно-топографічних планів.
Оновлення топографічних і кадастрових планів у графічній та цифровій формах.
Виконання інженерно-гідрографічних робіт.
Камеральне та польове трасування з вибором варіантів трас лінійних споруд.
Координування основних елементів і зовнішні обмірювання споруд.
Спосіб закріплення геодезичних пунктів і точок на місцевості.
Геодезичне забезпечення інших видів інженерних вишукувань.
Виконання геодезичних спостережень і досліджень - спостереження за деформаціями основ будинків і споруд, земної поверхні та товщі гірських порід.
Відомості про використання програмного забезпечення для камеральної обробки результатів геодезичних вимірювань і створення інженерно-топографічних планів.
Характеристика точності й детальності вишукувальних робіт.

5. Відомості про проведення технічного контролю і приймання робіт
6. Висновки

Стислі результати виконаних робіт і їх оцінка, відомості про повноту і якість, відповідність вимогам чинних нормативних документів.
Рекомендації щодо проведення наступних інженерно-геодезичних робіт.

 

 

- Гідрометричні вишукування.

 

ПAТ "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя  Липківського, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua