Діяльність »
Водогосподарське будівництво
 

 

Водосховища

     ПАТ "Укрводпроект" виконує проектно-вишукувальні роботи по будівництву водосховищ комплексного та спеціального призначення: для водопостачання, зрошення, осушення, рибного господарства, гідроенергетики, рекреації, протипаводкового захисту; від малих водосховищ обсягом менше 10 млн. м куб. до великих - понад 100 млн. м куб. з греблями висотою до 70 м.

Також інститут виконує проектні роботи:
- очищення ложа водосховища;
- ремонт гідровузлів;
- реконструкція дамб;
- зміцнення берегів природними та штучними матеріалами;
- благоустрій території;
- паспортизація водних об'єктів;
- правила експлуатації водосховищ;
- консультації з питань водогосподарського будівництва.

 

 

Ставки

     ПАТ "Укрводпроект" проектує водойми різного ступеня складності - від маленьких ставів з площею поверхні 0,1-10 га до великих - понад 50 га:
- консультації з виїздом на місце для визначення стану водойми;
- очищення акваторії ставка та берегової лінії;
- глибоке очищення та розширення ставка;
- ремонт гідровузлів (гребель, водозливів);
- укріплення берегів природними та штучними матеріалами;
- благоустрій території;
- правила експлуатації водойм;
- паспортизація водогосподарських об'єктів.

 

 

Міжбасейнові перекиди

     Людина, як і все живе на землі, залежить від ресурсів прісної води. Із загального об'єму води на Землі 1386 млн. км куб. приблизно 96,5% - солона вода, 1,7% - вода акумульована в льодовиках, і тільки 1,8% запасів води - прісна води поверхневих та підземних джерел. У всьому світі річковий стік є одним із основних джерел прісної води. Розподіл водних ресурсів в світі вкрай нерівномірний, дефіцит прісної води відчувається на всіх континентах. Крім цього, стрімкий розвиток промисловості та сільського господарства в ХХ сторіччі призвів до збільшення забору води майже в сім раз, в той час як населення на Земній кулі збільшилось в чотири рази, з 1,5 млрд. до 6 млрд. людей. Гостра потреба в прісній воді призвела до активного водогосподарського будівництва. В ХХ сторіччі була здійснена велика кількість проектів міжбасейнових перекидів на всіх континентах.
Міжбасейнові перекиди стоку широко використовуються не тільки з метою створення гарантованого запасу води на потреби зрошення сільськогосподарських земель, але й для комунально-побутового, промислового водопостачання, для потреб гідроенергетики, захисту від повеней.

Спеціалісти інституту мають досвід проектування великих відкритих каналів та водогонів на Україні та за кордоном. Інститут виконує повний комплекс проектно-вишукувальних робіт по регулюванню та перекиду стоку водойм:
- інженерні вишукування;
- комплексні схеми перекиду стоку водойм;
- техніко-економічне обґрунтування;
- проектна документація;
- охорона навколишнього середовища;
- консультації по водогосподарському будівництву;
- авторський нагляд та інжинірингові послуги.

 

 

Раціональне використання водних і земельних ресурсів по регіонах і басейнах річок

     Водні ресурси є одним з життєво важливих компонентів гідросфери земної кулі та невід'ємною складовою соціально-економічного розвитку країни в цілому. Збільшення водоспоживання та забруднення водних джерел стічними водами призводить до суттєвих якісних та кількісних змін водних ресурсів. Тому забезпечення оптимального використання вод, захист ресурсів прісної води - є пріоритетним напрямком розвитку сучасної економіки.

Охорона та раціональне використання водних ресурсів - є одним із головних пріоритетів діяльності нашого інституту:
-комплексні схеми та програми використання та охорони водних ресурсів по регіонам та басейнам річок;
-прибережні водоохоронні зони.

 

 

Середні, малі, міні-ГЕС та ГАЕС

     Електроенергетика є базовою галуззю розвитку економіки, це матеріальна основа науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях суспільного виробництва.

Спеціалісти ПАТ "Укрводпроект" виконують роботи по проектуванню нових та реконструкції малих ГЕС:
- інженерні вишукування;
- комплексна оцінка гідропотенціалу по басейнам річок;
- техніко-економічне обґрунтування будівництва малих ГЕС;
- проектно-кошторисна документація;
- підготовка тендерної документації;
- консультації;
- авторський нагляд та інжинірингові послуги.

З економічної точки зору найбільш ефективними є малі ГЕС, які будуються для використання напорів на існуючих або тих що проектуються гідротехнічних спорудах, що не змінює режиму експлуатації цих споруд.
Інститутом "Укрводпроект" проведене обстеження басейнів річок Прут, Сірет та Дністер з метою визначення створів для будівництва малих ГЕС.
Ми маємо розробки потенціальних майданчиків для будівництва малих ГЕС на 62 створах в комплексі з протипаводковими ємностями у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, мінімальна гарантована потужність в обраних створах складає від 35 КВт (дериваційні міні-ГЕС) до 11 МВт (руслові ГЕС). Для створу виконувались розробки декількох варіантів компонування споруд дериваційної та руслової ГЕС та розглядалась можливість будівництва ГАЕС.
За оцінкою наших спеціалістів річки Прикарпаття мають значний гідро потенціал, будівництво малих ГЕС дозволить забезпечити дешевою енергією віддалені та важкодоступні райони Прикарпаття.

 

 

Захисні дамби

     Безпека мешканців будь-якого населеного пункту, розташованого на березі моря чи річки, залежить від надійності берегових захисних споруд.
ПАТ "Укрводпроект" протягом багатьох років займається проектно-вишукувальними роботами з будівництва і реконструкції річкових і морських дамб.
Інститут приділяє особливу увагу економічній ефективності будівництва споруд та охороні навколишнього середовища.
Дамба - споруда, призначена для захисту від затоплення території. Дамба обмежує поширення поверхневих вод: зливових та весняних паводків. Конструкція дамби визначається на основі інженерних вишукувань, гідрологічних досліджень, розрахунків рівнів води в водоймі і зон затоплення, умов сейсмічності району, наявності необхідних будівельних матеріалів.
За видом будівельних матеріалів дамби можуть бути ґрунтові, кам'яні, бетонні, дерев'яні, з місцевого матеріалу або привізною. Багаторічний досвід проектування показує, що найбільш економічними є ґрунтові і кам'яно-накидні дамби, які формуються з місцевого матеріалу, що значно здешевлює будівництво.

 

 

Берегоукріплювальні споруди

     Ерозія ґрунту - процес природний, поступовий, якого не можна уникнути. Але нині спостерігається прискорена, руйнівна ерозія, що виникає під впливом антропогенних факторів. Мешканці прибережних територій постійно стикаються із загрозою зсувів та обвалів внаслідок підмивання берегів ґрунтовими водами, що зумовлює зміну берегової лінії. Крім цього, розвиток котеджного будівництва на намивних територіях потребує комплексного підходу до укріплення берегової лінії, тому що намивні ґрунти в першу чергу зазнають впливу ерозії.
Гідротехнічні роботи з укріплення прибережних територій є досить дорогими, тому проектування берегоукріплення є найважливішим етапом будівництва.
ПАТ "Укрводпроект" виконує повний комплекс проектно-кошторисних робіт по системах укріплення берегів та інших гідротехнічних споруд з використанням різних конструкцій і матеріалів. Якісно розроблена розрахунково-технічна документація дасть можливість уникнути проблем при будівництві та експлуатації споруд.
Фахівці інституту мають багаторічний досвід у сфері розроблення систем і конструкцій берегоукріплення, підпірних стінок та мостових конструкцій.

 

 

Причальні споруди та елінги

     ПАТ "Укрводпроект" виконує роботи з проектування стаціонарних причалів, елінгів, пристаней, яхтових портів швартування невеликих суден для організацій і приватних осіб.

Конструктивне рішення і вибір матеріалів залежить від місця розташування об'єкту, природних умов, технічних характеристик судна та побажань замовника. Запроектована конструкція повинна відповідати функціональним та естетичним вимогам що до причальних споруд. Обираючи конструкцію та матеріал нової споруди спеціалісти нашого інституту керуються бажанням замовника з акцентом на надійність, довговічність та економічність прийнятого рішення.

Застосування шпунту чи паль (стовпів) для будівництва причалів дозволяють скоротити термін будівництва. Ці матеріали добре сприймають динамічне навантаження від навалу і удару судів, мають більш низькі показники по трудомісткості. Сталеві конструкції виготовлені з корозійностійких матеріалів, вони економічні і зберігають експлуатаційні властивості на десятки років.

 

 

Захисні протипаводкові споруди

     ПАТ "Укрводпроект" виконує топографічні роботи, інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування, техніко-економічні обґрунтування (ТЕО), розробляє проектно-кошторисну документацію на нові протипаводкові захисні споруди та реконструкцію існуючих, а також комплексні схеми протипаводкового захисту та проекти протипаводкових споруд з можливістю використання гідропотенціалу зарегульованих річок (міні-ГЕС).

На стадії схеми на основі вихідних даних, результатів топографічних робіт, інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань розглядаються можливі варіанти протипаводкового захисту, які слід використовувати у комплексі: сухі гірські та рівнинні протипаводкові ємності, протипаводкові польдери, протипаводкові водосховища, протипаводкові дамби, берегоукріплення, регулювання русел річок, протизсувні та протиерозійні заходи, протиселеві споруди, лісотехнічні заходи.

Сухі гірські ємності для акумуляції паводкового стоку розміщують у верхів'ях річок, рівнинні ємності та польдери - на рівнинних і передгірних територіях. Протипаводкова суха ємність не є водосховищем в традиційному розумінні, в нормальних умовах - це порожня ємність, яка заповнюється на короткий період (2-5 діб) під час проходження паводків 10-1 % забезпеченості. Чашу сухої ємності у період між паводками рідкої повторюваності слід використовувати для потреб лісового та сільського господарства.

Протипаводкові польдери - це обваловані заплавні ємності, які під час проходження високих паводків приймають пікові об'єми води та спорожнюються у період між паводками.

 

 

Рибозахисні споруди та пристрої

     Охорона водного середовища - один з основних напрямків діяльності ПАТ "Укрводпроект".
Обладнання водозабірних споруд рибозахисними пристроями сприяє загальному поліпшенню екологічного стану водойми, підвищенню рибопродуктивності та збільшенню рибних запасів.
Фахівці нашого інституту розробляють повний пакет проектно-кошторисної документації на рибозахисні споруди та пристрої на водозабірних спорудах.

 

 

Споруди для регулювання русел річок

     Катастрофічні повені 2001- 2008 р. р. в басейнах р. Тиса, Прут, Сірет, Дністер гостро поставив питання розробки комплексу технічно-організаційних заходів по регулюванню паводкового потоку, до якого належить розчищення русел, влаштування захисно-регулювальних споруд, нагляд та їх охорона, попередження аварійних ситуацій і забезпечення пропуску паводків з найменшим негативним впливом на навколишнє середовище.

Регулювальні споруди повинні в комплексі з іншими інженерними заходами забезпечувати:
безпечний пропуск паводкової витрати води нормативної забезпеченості;
зменшення і в подальшому - сприяння відносній стабілізації ерозійних процесів на водозбірній площі річки, в її руслі і долині;
мінімізацію збитків під час проходження паводків;
надійність роботи конструкцій гідротехнічних споруд протягом нормативного терміну їх експлуатації з урахуванням шкідливої дії на них завислих і рухомих по дну наносів, а також льодових навантажень.

Спеціалісти інституту мають великий досвід проектування споруд регулювання русел гірських та рівнинних річок.

 

 

Річкові та морські гідротехнічні споруди

     В інституті накопичений 70 річний досвід проектування та будівництва річкових та морських гідротехнічних споруд різного ступеня надійності та складності. Інститут ПАТ "Укрводпроект" виконує проектування та реконструкцію гідротехнічних вузлів та комплексних схем гідротехнічних споруд від інженерних вишукувань, підготовки території , проектування, благоустрою території до авторського нагляду, консультацій і допомоги при будівництві та експлуатації:
водосховищ
дамби
водопропускних споруд: каналів, водогонів та споруд на них (акведуків, дюкерів, водоскидів, шлюзів)
берегозахисних споруд
водозабірних споруд
гідротехнічних споруд для міні-ГЕС та ГАЕС
меліоративних споруд на системах зрошення та осушення
рибогосподарських споруд

 

 

Розчищення річок, водосховищ та ставків від донних відкладів

     Наш інститут пропонує розроблення проектів благоустрою водних об'єктів - очищення озер, річок, ставів для приватних осіб та організацій.
На дні замкненої водойми природним шляхом поступово накопичується мул, вода починає "цвісти", змінюється форма ложа водойми, руйнується прибережна лінія, ставок заростає ряскою та набуває занедбаного вигляду.
Очищення водойм - один з найскладніших елементів благоустрою території. Це не просто видалення гілок та мулу з русла річки чи ставу. Такі роботи потребують спеціальних проектів, розроблених кваліфікованими фахівцями, в яких питання формування ложа водойми, влаштування дренажної системи, будівництва гідротехнічного вузла (гребля, водозлив), виконання професійних геодезичних робіт будь-якої складності мають бути вирішені в комплексі.

Складніших рішень потребують накопичення донних відкладів на річках. Розчищення русел, захаращених чагарниками, кореневищами дерев та накопиченнями наносів, є комплексним протипаводковим заходом. Звільнення русла від зайвих накопичень донних наносів здійснюють кількома шляхами, зокрема:
за допомогою розчищення русла досягають необхідної площі його поперечного перерізу. Відвали ґрунту накопичують на правому і лівому берегах у вигляді огороджувальних дамб або складують у спеціально відведених для цієї мети місцях;
шляхом виправних робіт впорядковують острівні утворення, боковики, пляжні обмілини тощо, які досягають великих розмірів і є значною перешкодою для безаварійного пропуску паводкових витрат води.

 

 

- Водопропускні та водоскидні споруди;

- Обладнання контрольно вимірювальною апаратурою ГТС для оцінки їх надійності;

- Аналіз технічного стану об'єктів.

 

ПAТ "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя  Липківського, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua