Діяльність »
Спеціальні роботи
 

 

Розробка регламентів покращення екологічного стану водних об'єктів

     Необхідність покращення екологічного стану водних об’єктів викликана великою зарегульованістю річок та антропогенним навантаженням на водогосподарський потенціал річки, особливо в районах, де розміщені великі гірничо-збагачувальні та металургійні підприємства, які накопичують високо мінералізовані води і періодично, згідно технологічних потреб, скидають їх в водойми.

Для промивки водних об’єктів кожен рік необхідно розробляти відповідний регламент промивки, який включає еколого-санітарну оцінку стану водного об’єкту; гідрологічні характеристики; гідрохімічні характеристики якості води; розрахунки режиму промивки.

ПАТ „Укрводпроект” виконує:
- розробку регламентів промивки річок та водосховищ;
- розробку регламентів скиду надлишкових зворотних вод;
- розрахунки водно-сольового балансу по басейнам річок;
- розробку заходів технічного очищення ґрунтів та підземних вод.

 

 

Гідрометеорологічні і водогосподарські розрахунки (баланси)

    Гідрометеорологічні і водогосподарські розрахунки (баланси) виконують із врахуванням вимог діючих на даний час державних стандартів, будівельних норм та інших документів, що регламентують правила виконання інженерно-гідрологічних робіт і розрахунків.

Вихідними даними для визначення розрахункових величин основних гідрометеорологічних характеристик є матеріали багаторічних спостережень на мережі станцій і постів Укрдержкомгідромету. Склад розрахункових гідрометеорологічних характеристик залежить від виду меліорації (зрошення, осушення, обводнення) та водного об'єкту (річка, тимчасовий водотік) і його режиму, характеру споруди, що проектується, стадії проектування (схема, ТЕО, проект).

Гідрометеорологічні розрахунки включають:
- складання лінійних схем річок;
- кліматичні умови (температура і вологість повітря, опади, вітер, випаровування з водної поверхні та ін.);
- гідрографічна сітка та фізико-географічна характеристика території;
- гідрологічна вивченість;
- річний стік і його мінливість та стік різної ймовірності перевищення;
- внутрірічний розподіл стоку;
- максимальний стік (максимальні витрати і об'єми весняної повені та дощових паводків);
- розрахункові гідрографи максимального стоку;
- мінімальні витрати води;
- рівневий режим;
- режим твердого стоку;
- льодовий режим.

Водогосподарські розрахунки (баланси) - співставлення прихідної частини (наявні поверхневі водні ресурси у природному стані, підземні води, гідравлічно не пов'язані з поверхневим стоком, зворотні води) та витратної частини (потреба у воді різних галузей господарства на сучасному рівні та на перспективу, втрати води на випаровування та фільтрацію).

Водогосподарські розрахунки (баланси) виконують стандартним балансовим методом в розрізі місячних інтервалів для середнього та маловодних років.

На основі аналізу водогосподарських розрахунків (балансів) встановлюють:
- ступінь освоєння водних ресурсів;
- наявність надлишку або дефіциту водних ресурсів в конкретних районах чи басейнах;
- пріоритетність проведення водогосподарських заходів.

 

 

Паспортизація водних об'єктів

     Інститут "Укрводпроект", починаючи з 1988 р., здійснює роботи з паспортизації малих річок згідно з розпорядженням Уряду України за № 658-р від 18.12.1987 р.

Паспортизація ведеться за макетом паспорта, який був розроблений 12 науково-дослідними та проектними інститутами Академії наук, Мінсільгоспу, Мінекобезпеки, Держкомгідромету і Держводгоспу і затверджений державною експертною комісією.

Паспорт являє собою уніфіковане зведення даних про фізико-географічні характеристики басейну річки, її гідрологічний режим, стан використання та охорони природних ресурсів, водний і водогосподарський баланс, екологічний стан басейну, а також містить загальні рекомендації по охороні та раціональному використанню природних ресурсів.

Паспорти малих річок є єдиним науково-технічним документом, що дає реальну оцінку стану річки і містить оптимум інформації, яка забезпечує можливість прийняття обґрунтованих рішень при плануванні природоохоронної діяльності, системному проектуванні водоохоронних і водогосподарських заходів та для широких наукових досліджень в галузі використання та охорони найважливіших природних ресурсів - землі та води.

 

 

Полігони твердих побутових відходів

     Спеціалісти ПАТ "Укрводпроект" розробляють проекти будівництва, облаштування та реконструкції полігонів ТПВ:
- інженерно-геологічні вишукування;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
- розробка проектів рекультивації відпрацьованих полігонів промислових та побутових відходів;
- супровід при узгодженні матеріалів з органами державного нагляду та Державної екологічної експертизи.

 

 

- Розробка проектів та правил експлуатації меліоративних систем;
- гідротехнічних об'єктів та споруд;
- штучне поповнення підземних вод;
- облаштування хвостосховищ.


 

ПAТ "УКРВОДПРОЕКТ"
03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя  Липківського, 45
Тел. 38(044) 248-70-16
Факс 38(044) 244-04-21
E-mail: uvp@uvp-kiev.com.ua